Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego dotyczącego realizacji inwestycji polegającej na dostawie i montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,78 kW, działając zgodnie z zasadą konkurencyjności. Na wykonawcę prac wybrał przedsiębiorstwo Arkadiusz Marcol Firma Handlowo-Usługowa. Ww. postępowanie ofertowe było prowadzone w związku z planowaną realizacją projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy o mocy 39,78 kW w Brejdynach”.

wynik

Dodano: 06.09.2016