Sprzedaż żwiru - specjalizujemy się w wydobyciu, przerobie i transporcie i kruszywa naturalnego.

Kruszywo wydobywamy w kilku własnych zakładach oraz kopalniach na terenie województwa Warmińsko Mazurskiego.

Dzięki korzystnej lokalizacji naszych złóż transport na terenie województwa odbywa się szybko i po korzystnych kosztach.

Od wielu lat zapewniamy podstawowe materiały budowlane takie jak żwir, piasek, kamień i inne kruszywa dla wszystkich okolicznych budów w naszym rejonie.

Nowoczesny park maszynowy daje nam szeroki wachlarz możliwości przerobowych oraz bogatą ofertę zarówno kruszyw sianych jak i płukanych.

sprzedaż żwiru
sprzedaż żwiru

Naszym głównym obszarem działania jest znaczna część województwa Warmińsko-Mazurskiego, w szczególności:

- powiat Mrągowski (Piecki, Mrągowo, Sorkwity, Mikołajki)

- powiat Piski (Ruciane-Nida)

- powiat Kętrzyński (Kętrzyn, Ryn)

- powiat Szczycieński (Szczytno)

- Powiat Giżycki (Giżycko)

- Inne mniejsze miejscowości w okolicy

Nasza oferta:

piasek płukany

- Piasek płukany 0-2 mm
- Piasek płukany 0-4 mm
- Piasek siany 0-4 mm

żwir płukany

- Żwir płukany 0-8 mm
- Żwir płukany 0-16 mm
- Żwir płukany 2-8 mm
- Żwir płukany 2-16 mm
- Żwir płukany 8-16 mm
- Żwir płukany 16-32 mm

pospółka

- Pospółka 0/31,5
- Pospółka
- Mieszanka optymalna 0-31,5

grys

- Niesort kamienny 16-100
- Grys 2 - 6,3
- Grys 6,3 - 12,8
- Grys 12,8 - 31,5

Piasek płukany i siany

Najczęściej wykorzystywany materiał w budownictwie. Jego niepodważalną zaletą jest ziarnistość oraz co się z tym wiąże dobry współczynnik zagęszczenia. Ma bardzo szerokie zastosowanie: począwszy od murowania, tynkowania, stosowania jako składnik chudego betonu, poprzez podsypki do układania nawierzchni a skończywszy na produkcji betonów konstrukcyjnych i mas bitumicznych.
Frakcje: 0-2mm, 0-4mm,

Żwir płukany

Sprzedaż żwiru - powszechnie stosowany do wzmacniania i uszlachetniania betonu. Znajduje także zastosowanie przy podbudowach oraz czasami jest dodawany do mas bitumicznych i nawierzchni.
Warstwy żwiru zapewniają bardzo dobrą filtrację oraz przepuszczalność wody.
Frakcje: 0-8mm, 0-16mm, 2-16mm, 16-32mm

Pospółka

Posiada bardzo dobre właściwości nośne, filtracyjne oraz wysoki współczynnik zagęszczania. Ze względu na swoje cechy znajduje zastosowanie przy produkcji betonów konstrukcyjnych, wykonywaniu podbudowy wymagającej dużej nośności, fundamenty pod duże budynki, drogi, autostrady. Stosuje się ją także przy wykonywaniu warstw odsączających w nasypach drogowych (ze względu na dobry współczynnik filtracji).

Niesort kamienny

Materiał kamienny stosowany przy budowie dróg i torowisk.
Jej celem jest zabezpieczenie podsypki przed przenikaniem cząstek gruntu oraz rozłożenie nacisków przekazywanych przez podsypkę na większą powierzchnię.
Frakcja: 16-100mm

Ziemia ogrodowa

Głównym zastosowaniem ziemi urodzajnej z wykopów są podwyższenia i uzupełnienia terenu. Jest to tani i dobry sposób na uzupełnienie, podwyższenie lub wyrównanie działki budowlanej.
Ziemie takie często są stosowne w ogrodnictwie - jako alternatywa dla czarnoziemu.

Grys

Kruszywo łamane stosowane do budowy dróg (betony asfaltowe, mieszanki mineralno-asfaltowe) na warstwy ścieralne, wiążące i wyrównawcze, oraz w budownictwie (produkcja betonów do B50).
Frakcje: 2-6.3mm, 6.3-12.8mm, 12.8-31.5mm

Na zamówienie produkujemy tak że inne materiały!