Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, osi  priorytetowej Efektywność energetyczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Pozostałe załączniki

Projekt wykonawczy - Instalacje Elektryczne

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6,

Dodano: 22.08.2016