Przebudowa drogi Nr 38 w Leśnictwie Rostek

Projekt

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi leśnej z kruszyw naturalnych o długości 1316 m szerokości jezdni 3,50 m pobocza o szerokości 0,75 cm z każdej strony wraz z mijankami, zjazdami składnicami drewna, rowami oraz przepustem zgodnie z projektem budowlano wykonawczym, obmiarem i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.