Plaża wiejska w Pieckach

Wykonanie

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych pod nazwą:
Urządzenie plaży wiejskiej nad jeziorem Wągiel.

Realizacja

Przy realizacji tego projektu wykonane zostało:
1. Montaż pomostu pływającego o szerokości 2,4m na pływakach siatkobetonowych, z drewnianym dekiem w kształcie litery C, zakotwiczonego do dna jeziora oraz z trapami dojściowymi zawiasowymi do brzegu jeziora.
2. Wykonanie nawierzchni z:
– kostki betonowej gr. 6 cm – 141,9m2,
– płyt ażurowych gr. 8 cm – 863m2,
– płyt ażurowych gr. 10cm – 1380m2,
3. Roboty ziemne związane z przygotowaniem dna kąpieliska oraz plaży,
4. Dostawę i montaż wyposażenia: ławek (4szt), koszy na śmieci (15szt), stojaków rowerowych (2kpl), tablicy do koszykówki(1 kpl), słupków i siatki do siatkówki (2 kpl), altan ogrodowych (3szt.), zestawu mebli ogrodowych (3 kpl), altany ogrodowej (1 kpl), wieży dla ratowników (1 kpl), huśtawek (3szt.), karuzeli (1 kpl), wieży dla odważnych (1 kpl) szlabanu ręcznego (1 szt)