Budowa drogi Nadleśnictwie Maskulińskie

Realizacja

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi leśnej z kruszyw naturalnych w Nadleśnictwie Maskulińskie zgodnie z projektem budowlano wykonawczym, obmiarem i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.